Програма

Ориенталски Базар

От Италия: MASHALAI                                           

 

  От Украйна: MARIA'S DESIGN


Петък
, 5 Maй 2017

От 08:00ч. - Регистрация

10:00-12:30 - Workshop  Evelina Papazova - Baladi

13:00-16.00 - Workshop  Tommy King - Oriental Style

16:15-18:15 - Workshop Munique Neith - Arabic Pop song

20:30 - COMPETITION & OPENING SHOW 

 

Събота, 6 Май 2017

От 09:00ч. - Регистрация

10:00-12:30 - Workshop  Prince Kayammer - Oriental Tecnique Class

13:00-16:00 - Workshop  Munique Neth - Drum Solo with Latin Fusion

16:15-18:45 - Workshop  Tommy King - Shaaby

21:00 - GALА INTERNATIONAL

 

Неделя, 7 Maй 2017

От 09:00ч. - Регистрация

10:00-12:30 - Workshop  Evelina Papazova -Tarab

13:00-16:00 - Workshop  Prince Kayammer - Classical Oriental Entrance

16:15 -18:45 - Workshop  Lalla Asmaa - Maroccan Shaaby & Iraqi Kawleeya

20:00 - Dinner Party в типичен Български ресторант с фолклорна програма.

 

LAYALI BULGARIA се провежда в Hotel Ramada Sofia  4****

 бул. Мария Луиза 131, София